רוצה לדעת יותר?
בר אוריין ברשתות החברתיות     

 

    Share/Save/Bookmark
  שירותי ייעוץ בכתיבת קוד אתי ארגוני
הגיעה העת לכתיבת קוד אתי בארגון 

התרבות הארגונית היא מעין רקמה חברתית המחברת את הרכיבים האנושיים של הארגון באמצעות שתי וערב של מוסכמות חברתיות. חלקים מסויימים של תרבות זו, חבויים בתולדות הארגון ובהתנסויותיהם בעבר של משתתפיו. חלקים בתרבות מתגלים בדפוסי ההתנהגות של כל משתתפי הארגון וביחסי הגומלין ביניהם.
התרבות הארגונית מקורה בשלושה גורמים מרכזיים:
 
  • הסביבה החיצונית
  •  העומדים בראש הארגון   
  • חברי הארגון
כחלק משאיפה וחתירה להצלחתו של הארגון יש לעצב תרבות התנהלות ארגונית אשר תואמת את השקפתם של חברי הארגון ואלה אשר עומדים בראשו. שני הגורמים הללו חוברים יחדיו להשפעתה של הסביבה החיצונית.
גיבוש החזון של הנהלת הארגון יחד עם חבריו והטמעתו הם אשר יצעידו את הארגון אל עבר הגשמת מטרותיו.
בעולם הגלובאלי בו אנו מצויים היום, יש לתת את מירב תשומת הלב ולהקדיש מאמצים רבים לבניית תכנית אתיקה אפקטיבית ולהטמעתה של תכנית זו בארגון המקצועי.  

התמחות הצוות בפיתוח הקוד האתי והטמעתו בארגון נעשה במסגרת כתיבת מחקר בתואר שני ושלישי בתחום הקוד האתי בהנחיית פרופ' אסא כשר. כמו כן , לצוות ניסיון בפיתוח ארגוני והדרכות במשרדי ממשלה. 

אנו מציעים שירות גיבוש תהליך מובנה ומתודולוגי בכתיבת הקוד האתי המשתף את העובדים ומאפשר שימוש בטכנולוגיות לשיתוף בידע. יצירת קוד אתי אינו מסתיים בכתיבת הקוד עצמו, אלא בהטמעתו בקרב הארגון ויישומו.  

קידומו של תהליך גיבוש וכתיבת הקוד האתי והטמעתו מהווים גורם ראשון במעלה להצלחתה של כל חברה, ליצירת מקום עבודה בעל ערכים התורמים לקידום המטרות, להצלחתו של הארגון ולהצעדתו אל עבר העתיד.

  סדנאות לכתיבת קוד אתי
קוד אתי בארגונים
  צוות הייעוץ

צוות ניהול פרוייקט ייזום ויישום קוד אתי בארגון:

ד"ר ענת קלומל-צוייג , מומחית במידענות, ניהול ידע ומאמנת ליצירת ערכים ארגוניים, כתיבת קוד אתי והטמעתם בארגונים. המומחיות היא בשילוב טכנולוגיות בתהליך הפיתוח. כמו כן, ניסיון עשיר בעבודה עם ארגונים בהדרכות וייעוץ. 

ד"ר רוית גור-לינדנברג, ייעוץ בכתיבת קוד אתי. כתבה מחקר דוקטורט בנושא "המימד הבינלאומי והמדיני ביישום החוק ההומניטארי הבינלאומי - אמנת ג'נבה השלישית להגנת שבויי המלחמה: מקרה מדגים: השבויים במלחמות 1948-1973" , מנחים פרופ' גבי בן דור, פרופ' איל זיסר ופרופ' אסא כשר. כתבה בנושא: מה עבר על שבויי צה"ל במצרים? ג'קי חוגי 18.9.2013 . להזמנת הרצאות מרתקות בנושא. 

עו"ד שוקי אליוביץ', עורך דין עסקי . 

דן סולומון, כתיבת ננהלים והטמעה בארגון. מומחה באפיון, כתיבה ועריכה של נהלים במערכות ארגוניות גדולות מזה 20 שנה. 

יפעת קופרשמידט, מנהלת פרוייקטים. לשעבר מנהלת אחריות תאגידית בחברת הביטוח הראל ויועצת בחברת Good Vision. 

פרוייקט דגל: 

ד"ר ענת קלומל שמשה יועצת בפיתוח קוד האתי בחברה לתועלת הציבור "קוד השכירות". 

קישור לפרוייקט קוד אתי   - קוד השכירות  -  https://www.rentcode.org/

פרויקט נהדר שנועד להסדיר את שוק השכירות בישראל בניהולו של גיא כהן טוהר 

ד"ר ענת קלומל-צוייג היתה שותפה בפיתוח הקוד האתי

  סדנה לכתיבה של נהלים על ידי העובדים
סדנת לכתיבת נהלים
  מהו קוד אתי?

קוד אתי

 

הקוד האתי – מהו?

בבסיס הצורך בהגבלות התנהגות עומדות ההגבלות הערכיות בדמותם של כללים אוניברסליים הדורשים לעתים אכיפה במסגרת החוק. כללי מוסר אלו מעוגנים במערכת זכויות האדם.

קוד אתי הנו כללי פעולה ברורים לגבי המותר והאסור לאנשי המקצוע לבצע במסגרת הארגון המקצועי. הקוד האתי מהווה מערכת ציפיות שבאמצעותן נשפטים חברי הארגון ומייצגים את תכונות האופי וההתנהגויות אליהן צריך איש המקצוע לשאוף.

הקוד האתי הנו תעודת הזהות הערכית והנורמטיבית שקהילה ארגונית או מקצועית מקבלת על עצמה כדי להעלות את רמתה האתית. למעשה, הקוד האתי מתווה רשימה של עקרונות בסיס, פילוסופיה ומדיניות, אשר אפשר לעשות בהם שימוש קונקרטי בחיי היום-יום.

תפקיד הקוד האתי במסגרת המקצועית

כשקהילה מקצועית עוברת מעיסוק מזדמן לעיסוק סדיר היא עולה בסולם של העיסוק באתיקה שלה. וכך גם כשהיא מגבשת לעצמה תפיסה מלאה ומדויקת בדבר האידיאל המעשי של ההתנהגות במסגרת המקצוע, מעלה אותה על הכתב בדמותו של קוד אתי, מאמצת אותו כקוד מחייב באופן אתי ונוקטת בצעדים להטמעתו ברחבי הקהילה. גם בכך היא מעלה את עצמה במעלותיו של סולם העיסוק שלה באתיקה של עצמה.

עיתוי הכתיבה של קוד אתי הוא, לפיכך, העיתוי המתאים לעליית המדרגה של העיסוק באתיקה המקצועית. כאשר קהילה מקצועית מגיעה למסקנה כי הגיעה העת לגיבוש קוד אתי, היא ניצבת בפני מלאכה מורכבת. גיבוש הקוד האתי הינו תלוי מספר גורמים:

[1] קהל היעד: מהי זהותה של הקהילה המקצועית שהמסמך נועד להיות הקוד האתי שלה?

האם הקוד האתי אמור להתאים לכולם? ואולי מוטב שיהיה קוד אתי נפרד לכל תחום התמחות בתוך הקהילה המקצועית?

[2] עומק המסמך: באיזו מידה אמור הקוד האתי להסביר את עצמו?

קודים אתיים רבים כוללים נורמות אתיות ותו לא. קודים אחרים כוללים נורמות כלליות, המוצגות בתור הבסיס הנורמטיבי של נורמות מפורטות. קיימים קודים אתיים הכוללים ערכים, שהם חלקים מרכזיים של האידיאל המעשי ועליהם עומדות כל הנורמות האתיות.

[3] תוקף המסמך: מהו מקור הסמכות המחייבת של הקוד האתי? מקור הסמכות הוא פנים ארגוני ואינו נוגע לעניין המשפטי או הפלילי. התוקף הוא התרבות הארגונית הנהוגה בארגון. 

[4] הטמעת הקוד האתי: מה השימוש שייעשה בקוד האתי, כדי להטמיע את תוכנו בקהילה המקצועית?

כדי שתהיה לקוד השפעה על אורחות חייה של הקהילה המקצועית, עליה להביא לידי כך שכל אנשי המקצוע יכירו את הקוד, יבינו את התפיסה המתבטאת בו, ישתכנעו בצדקתה, ילמדו להשתמש בו ולימים יפנימו את כל תוכנו. בארגון ראוי לכתוב נהלים שיוטמעו בארגון ויכללו את הפן האתי בנוהל ובהתנהגות העובדים. 

[5] תגובה אתית: מה יקרה כאשר יעלה החשש שאחד מאנשי המקצוע לא נהג על פי הקוד האתי בהקשר מסוים?

בתכנון הקוד האתי יש לתכנן את מפת האפשרויות, לפני שבוררים מתוכן אפשרות ראויה, המתאימה יותר מחלופותיה.

הנאמנות לקוד האתי היא הבסיס לציות לחוק. יש להבחין בין אתיקה של התנהגות נכונה (התנהגות הומאנית) לבין אתיקה של התנהגות נכונה מבחינה טכנית (איכות ויעילות ביצוע התפקיד).

מערכת כללים של אתיקה צריכה להיות בנויה כך, שתהיה אפשרות מעשית (קלה ונוחה) להתנהג לפיה. אפשר למנות כמה עקרונות:

·         עקביות – אין עקרונות סותרים זה את זה, המכתיבים במצבים מסוימים חובות (התנהגויות) סותרות, שלא ניתן למלא אף אחת מהן בנסיבות נתונות מסוימות.

·         חשיבות – במערכת כללים אתיים יש חשיבות שונה לכללים שונים ולחובות ולהתנהגויות הנגזרות מהם. סולם זה של חשיבות עוזר בפתרון מצבים של התנגשות בין חובות במצבים נתונים "בשטח".

·         שימושיות – לעקרונות האתיים יש תפקיד בהכוונה כללית של ההתנהגות, בעקרונות מנחים להתנהגות. אך בהעדר יכולת לתת תשובה מעשית נאותה במצבים רבים, כללי האתיקה, יידחו, או שיתעלמו מהם.

·         ספציפיות – יש חובות ומטלות המחייבות התנהגות דומה על-ידי כל חברי הקבוצה במצבים מסוימים, אולם יש מטלות והתנהגויות המחייבות רק נושא תפקידים מסוים. 

הקוד האתי מהווה כמצפן המנחה את נורמות ההתנהגות במערכת קבלת ההחלטות של חברי הארגון. מטרתו של הקוד האתי היא לאפשר לחברי הארגון להגדיר את ערכיהם ביחס לחזון של הארגון. היעדים אותם ממלא הקוד האתי הם מגוונים: הגדרת החובות של חברי הקהילה המקצועית אליה הם שייכים; עמידה בדרישות המשפט; הצלחה בניהול הסיכונים והסיכויים בטווח קצר ובטווח ארוך בפעילות כחברים בקהילה המקצועית.

 

הטמעת הקוד האתי בארגון המקצועי

עם סיום שלב פיתוח הקוד האתי המקצועי, יש לפנות לפיתוח שיטות הטמעה מתוך התייחסות למצבים שונים במערכת קבלת ההחלטות של חברי הארגון המקצועי ובהתאם לדרישות החוק.

הטמעתו של הקוד האתי צריכה להיעשות מתוך ראייתו ככלי ניהולי, המנחה את ראשי הארגון המקצועי בעת שעליהם לבחור בדרכי פעולה. הקניית השימוש בקוד נעשית מתחילתו של התהליך, באמצעות אוסף שיטות פורמאליות כדוגמת; תקשורת, למידה והכשרה, ניטור, בקרה ואכיפה, ובאמצעות שיטות שאינן פורמאליות כדוגמת; דוגמה אישית, פיתוח תרבות התומכת במעשים ובנורמות בהתאם לקוד האתי. 

            העלאת רמת האתיקה בארגון הצבאי, אין די בהכנת תוכנית אתיקה הכוללת קוד אתי ובהטמעתה. ארגונים מקצועיים רבים ברחבי העולם משקיעים מאמצים בפיתוח האתיקה הארגונית.

בחלק גדול מהמקרים הדבר נעשה באמצעות פיתוח קוד אתי המרכז עקרונות וקווי פעולה להתנהגות מקובלת ורצויה בארגון בתחומים שונים.

פיתוח הקוד האתי ופרסומו אינם תנאי מספק לשינוי ההתנהגות בארגון וסוגיית הטמעת האתיקה חוזרת ועולה.

"הטמעה" מוגדרת כתהליך המכוון להשגת מטרות הארגון באמצעות המערכת אותה מטמיעים.

במקרה של אתיקה, סוגיית ההטמעה מורכבת במיוחד מפני שקיים פער אינהרנטי בין עקרונות האתיקה שהם מופשטים בדרך כלל, לבין הארועים הקונקרטים בחיי היומיום בהם ההתמחות האתית אמורה לבוא לידי ביטוי.

המושג הטמעה בארגון מתייחס בדרך כלל לשילוב מערכת כלשהי, בדרך כלל חדשה, בתפקוד השוטף של הארגון. אנו מגדירים הטמעה לא כשלב של קליטה אלא כתהליך מקביל במשך כל תהליך הפיתוח, תהליך המועד לשילוב המערכת החדשה עם האנשים והמערכת הארגונית לשם השגת מטרות הארגון וקידום יעודו.

ארגון הרוצה להוריד את רמת הסיכון להתנהגויות בלתי הולמות בתוכו, צריך לפעול גם לשינוי התרבות הארגונית, כך שתכלול גם מחויבות עמוקה לאתיקה. לשם השגת מטרה זו הרי שיש לפעול בשני מישורים:
א. מחויבות לקיום תרבות אתית חזקה בארגון אשר כוללת:

- פיתוח מנהיגות מתאימה המעוררת אמון, שאפשר לבטוח בה שתעשה רק מה שראוי לעשות.

- מינוי אנשים בעמדות בכירות בארגון, שיכולים להוות דוגמא לאחרים ולעודד התנהגות אתית.

- יצירת מצב בו חברי הארגון המקצועי הפועלים באורח אתי ירגישו שגם חבריהם מחויבים לאתיקה כמוהם.

- קידום ערכים אתיים, גם בערוצים בלתי פורמאליים (כגון שיח).

ב. תוכנית אתיקה המוטמעת באופן אפקטיבי בארגון המקצועי, מה שיביא לכך שיותר חברים בארגון המקצועי ידווחו על התנהגויות בלתי אתיות שהם עדים להן. לתוכנית אתיקה המוטמעת באופן אפקטיבי בארגון יש את ההשפעה הרבה ביותר על עידוד חברי הארגון לדווח על התנהגויות בלתי הולמות.

הדיאלוג על בניית הקוד האתי טוב אם יתנהל בשלושה מישורי זמן:

.1 עבר – מהם הערכים שמאפיינים את הארגון מאז היווסדו והצעידו אותו להצלחה ולמוניטין הפנימי והחיצוני שלו.

.2 הווה – מהם הערכים הרווחים כיום בארגון ומכוונים את פעילותנו והתנהגויותינו.

.3 עתיד – לאלו ערכים אנו רוצים ושואפים על מנת לשמר ולשפר בעתיד.

קיימים שני אתגרים העומדים לפתחם של בכירי ארגונים:

א.      חיזוק התרבות האתית בארגונים המקצועיים, כך יפחת מספרן של ההתנהגויות הבלתי הולמות באופן דרמאטי.

ב.       התרבות הארגונית ובמיוחד תוכניות אתיקה אפקטיביות יצמצמו את הפער הקיים בין מספרן של ההתנהגויות הבלתי הולמות אשר נצפות על ידי חברי הארגון המקצועי לבין נכונותם של חברי הארגון לדווח על מה שהיו עדים לו, ולכן, יש לפעול להכנסת תוכניות כאלה.

ניתן לחלק את תהליך ההטמעה האפקטיבי של קוד אתי מקצועי לארבעה חלקים:

  • פיתוח קוד אתי – פיתוח הקוד האתי המקצועי הינו תהליך המורכב מזיהוי הערכים וכללי ההתנהגות אשר ישמשו כאידיאל מנחה (Regulative Ideal) להתנהגות חברי הקהילה המקצועית. הפיתוח מתבסס על בחינת התרבות הארגונית, הערכים המובילים והחזון של הארגון. 
  • השיטות להטמעת הקוד האתי – הטמעה זו היא תהליך מורכב. היא מתחילה כבר בדיון על פיתוח הקוד האתי, דיון אשר מעלה למודעות את תפקידו של הקוד האתי בהחלטות; ההטמעה ממשיכה בבחירת אמצעים להפיכתו של הקוד האתי לכלי ניהולי מקצועי אשר מנחה בבחירה בין חלופות במערכת קבלת ההחלטות של הארגון המקצועי; ולסיום, ההטמעה כוללת גם הדרכה בשימוש בקוד והנחלתו בארגון המקצועי בקרב חבריו.  
  • אכיפת הקוד האתי – פיתוח מערכת אכיפה שתפקידה לנטר, לבקר ולאכוף, ולשמור על גבולות ההתנהגות הראויה.
  • תחזוקת הקוד האתי – התחזוקה מורכבת מאוסף של תהליכים המתרחשים במנגנונים שונים של הארגון המקצועי ובמערכת הלמידה וההדרכה שלו, חלקם באופן חד פעמי וחלקם באופן מחזורי. בתהליכים אלה מתרחשות פעילויות של למידה, בחינה ביקורתית ודיון בסוגיות העולות בתחומי הקוד האתי אשר מופיעות או מושפעות ממערכת קבלת ההחלטות של חברי הקהילה המקצועית.

 

אכיפת הקוד ההומניטארי ותחזוקתו

סדרת פעולות אשר מהווה אוסף שיטות להטמעת הקוד האתי: בליווי דוגמאות למאפיינים של מערכות אכיפה ותחזוקה:

o       פרסום הקוד האתי, עידכונו ונגישותו לחברי הקהילה המקצועית.

o       הוראת הקוד האתי כנושא חובה בתכניות הלימוד של הארגון המקצועי.

o       הדרכה ורענון של השימוש בקוד האתי במהלך הפעילות המקצועית.

o       עידוד מחקר ופרסום ביקורתי בכנסים ובספרות מקצועית בסוגיות אותן יש לברר ועליהן יש להחליט על ידי שימוש בקוד אתי.

o       הפעלת מנגנוני ניטור, בקרה ואכיפה על ידי וועדות אתיקה, במקרה של התנהגות לא ראויה חמורה.

o       קוד אתי אשר יש אליו התייחסות של המחוקק.

o       פיתוח תרבות התומכת שימוש בקוד האתי.

אוסף הפעולות הללו יבטיח את מיזעור ההתנהגות הלא אתית ולא חוקית של חברי הארגון המקצועי.

התנהגות מי שעומדים בראש הקהילה המקצועית מהווה מקור שני חשוב להתנהגות בהתאם לקוד האתי; במקום בו יש התנהגות ראויה נטיית חברי הארגון היא להתנהג כראוי בהתאם לנורמות.

מתן דוגמה אישית ומודל לחיקוי של הדרג הניהולי, ועידוד השמירה על כללי התנהגות ראויים בתרבות הארגונית הם מהגורמים המרכזיים המשפיעים על התנהגות מרבית חברי הארגון המקצועי.  

האתיקה המקצועית וקיומו של קוד אתי הינם נידבך הכרחי בכל הנוגע לפעילות המקצועית.

ערכים ומוסר חייבים להיות קניינו של כל אחד ואחד כפרט, מעבר להיותם נחלתו של הארגון המקצועי.

התנהגות אתית בארגון המקצועי הינה בעלת חשיבות מרכזית, שכן ללא נורמות וערכים אין זכות קיום לארגון זה.

  דוגמה לייעוץ בכתיבת קוד אתי - קוד השכירות
הרחב          למתן הערות ותגובות נא צרו קשר. הקישו על סימן ה + מימין.